Ultraljud

I mitten av graviditeten erbjuds du ett ultraljud. Barnmorskan ger ett ungefärligt datum för förlossningen och ser om något avviker från det normala. Om ni har tur kan du och din partner se hjärtat slå eller någon som suger på tummen.

Ultraljud liksom all annan fosterdiagnostik är frivillig och du avgör själv om du vill göra det eller inte.