Fosterdiagnostik

De allra flesta barn som föds i Sverige är friska. Men ungefär två procent har någon form av missbildning eller kromosomavvikelse. En del avvikelser kan upptäckas med så kallad fosterdiagnostik.

Fosterdiagnostik är samlingsnamnet för de olika undersökningar som kan göras under graviditeten för att upptäcka avvikelser hos fostret. En del blivande föräldrar är oroliga för eventuella skador hos fostret och tycker det är bra att få så mycket information som möjligt. Andra tycker att det skapar onödig oro under graviditeten. Fosterdiagnostiken är frivillig och det är alltid du som är gravid som avgör om du vill göra den eller inte.

Ultraljud

Den vanligaste undersökningen är ultraljudet, som kan göras i vecka 18-20. Under ultraljudet kan barnmorskan se hur långt graviditeten har kommit och ge ett preliminärt datum för födseln. Man kontrollerar hjärtaktiviteten, om det är fler än ett foster i magen och hur moderkakan ligger. Barnmorskan kan också upptäcka synliga missbildningar.

KUB-test

KUB-testet erbjuds alla kvinnor som har fyllt 35 år när barnet föds. Är du under 35 år och har en stark oro finns också möjlighet att göra undersökningen. KUB är en kombination av ultraljud och blodprov som används för att beräkna sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom eller andra kromosomförändringar. Blodprovet, ultraljudet och kvinnans ålder används för att räkna ut sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse.

Resultatet från KUB-testet kan hjälpa blivande föräldrar att ta ställning till om man vill gå vidare och göra NIPT, fostervattensprov eller moderkaksprov.

NIPT

NIPT erbjuds gravida som har en förhöjd sannolikhet på KUB (större än 1/200) och visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Vid NIPT tas ett blodprov i armen på dig som är gravid. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse men behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.

Reflektera och fundera

Även om det är mycket ovanligt med avvikelser hos fostret är det bra om man funderar igenom hur man ställer sig om något hittas. Ta gärna tid på dig och prata igenom med din partner om ni är två om graviditeten. Barnmorskan finns där för stöd och råd.