Det här erbjuder vi

Barnmorskemottagningarna inom Region Stockholm finns i ide flesta av länets kommuner och stadsdelar. Vi jobbar nära barnavårdscentralerna och samarbetar med läkare, psykologer och andra specialister.

Snabb kontakt
Hos oss får du alltid kontakt samma dag. Vi har öppet alla vardagar året om och håller öppet mellan 8 och 17 som ett minimum. Några av våra mottagningar kan du även besöka lördagar. Du kan kontakta oss för rådgivning eller tidsbokning via appen Alltid öppet, 1177 vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa till oss.

Personlig rådgivning om preventivmedel
Alla våra barnmorskor har stor erfarenhet och är uppdaterade på de senaste kunskaperna om olika preventivmedel. Tillsammans går ni igenom alternativen och hittar det som passar dig bäst.

Egen barnmorska
När du är gravid och skriver in dig hos oss får du en personlig barnmorska som ansvarar för dig – från första besöket fram till 16 veckor efter förlossningen. Du har också möjlighet att byta barnmorska om du vill det. Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar dig och din partner/stödperson.

Värdefulla samarbeten
Inom SLSO erbjuder vi dig en så kallad sammanhållen vårdkedja. Det betyder att du har tillgång till våra samarbeten med exempelvis vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, kuratorer, dietister, sjukgymnaster och läkare. Vi samarbetar också med vårdcentralerna och förlossningsklinikerna i Stockholms län.

Personlig föräldrautbildning
Våra populära föräldrautbildningar ingår alltid för dig och din partner/stödperson. Under träffarna får ni värdefull information om förlossningen, smärtlindring, amning – och kan dela era tankar med andra blivande föräldrar. 

Mödravård på alla språk
Oavsett om ditt modersmål är svenska, arabiska, tigrinska, mandarin eller något annat har du rätt att få mödravård på ditt språk. Vi ordnar personlig tolk till besöken hos barnmorskan och under föräldrautbildningen. Många av barnmorskorna på våra mottagningar pratar också andra språk än svenska.

Alla är välkomna
Hos oss är alla lika välkomna, oavsett sexuell läggning, familjekonstellation, religion eller bakgrund. Vi anordnar också särskilda träffar för exempelvis samkönade par och ensamstående blivande föräldrar på en del av våra mottagningar - och erbjuder föräldragrupper på olika språk.

Vy över Stockholm en solig dag, blå himmel med vita moln.

Kortfakta om Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare. Vi är en del av Region Stockholm och har verksamhet inom de flesta av länets kommuner och stadsdelar. Vi har nära sex miljoner patientmöten per år.