Testa om du är gravid

Välkommen att göra ett graviditetstest hos oss. Ditt besök är gratis och du får svar direkt från våra barnmorskor.

Du kan boka en tid för graviditetstest hos oss. Har du gjort ett graviditetstest hemma och fått ett positivt svar kan du kontakta någon av våra mottagningar och boka tid för ett inskrivningsbesök.

Oönskad graviditet

Handlar det om en oönskad graviditet eller om du känner osäkerhet efter ett positivt graviditetstest är du välkommen att prata med någon av våra barnmorskor.

Vi ger stöd och kan lotsa dig vidare till en abortmottagning om du landar i det beslutet. Självklart är din eventuella partner välkommen att vara med.

Läs mer om hur en abort går till och vilken hjälp du kan få