Utbildning för blivande föräldrar

Vi erbjuder alla blivande föräldrar kostnadsfri föräldrautbildning. Här får du tillsammans med din partner eller stödperson chansen att förbereda er på föräldraskapet.

Runt vecka 20 är det dags för föräldrautbildning för dig som vill. Här får du ta del av värdefull information om att föda barn, amning, parrelationen och mycket annat.

Upplägget skiljer sig lite åt mellan våra mottagningar, men grundinnehållet är detsamma. Utbildningen kan bestå av ett tillfälle eller vara uppdelad på flera träffar med olika teman.

Föräldrautbildning - nätversionen

Eftersom samtliga föräldrautbildningar på plats är inställda tills vidare på grund av covid-19 erbjuder vi en föräldrautbildning via nätet i form av tre filmer. 

Mitt i graviditeten - barnmorskorna berättar

Video där två barnmorskor berättar om att vara i mitten av graviditeten

Bäckenbotten - efter din graviditet

Föreläsning om bäckenbotten efter graviditet.

Föräldrautbildning på alla språk

Vi erbjuder personlig tolk till dig som inte har svenska som modersmål. Antingen får du och din eventuella partner individuell utbildning av barnmorskan eller så träffas ni i grupper tillsammans med andra som pratar samma språk. Även föräldragrupper med tolkning på flera språk förkommer. Upplägget skiljer sig mellan våra mottagningar och beror på vilka språk föräldrarna talar där du är inskriven.

Skräddarsydda träffar

Många mottagningar erbjuder också specialträffar för mammor, pappor, förstagångsföräldrar, omföderskor, ensamstående föräldrar och homosexuella par.

En del av våra mottagningar är HBTQi-certifierade och har extra kompetens för att möta föräldrar med olika sexuell läggning. 

Hör av dig till din mottagning för att höra vad som erbjuds där.

Här finns vi

Våra barnmorske­mottagningar finns i hela Stockholm, från Södertälje till Märsta.