Avgifter

Alla besök hos barnmorskemottagningen är kostnadsfria. Det gäller både besök på mottagning och videomöten.

Avgift för uteblivet besök

Om du måste avboka din tid för graviditets- eller efterkontroll ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket, även om ditt besök skulle varit kostnadsfritt. Detta gäller även om du har frikort. Uteblivna besök till cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning, provtagning för sexuellt överförbara infektioner eller abortrådgivning omfattas inte av avgiften.