Gravid – vecka för vecka

Vi följer ett så kallat basprogram. Det innebär att du som är inskriven hos oss får samma höga kvalitet var du än bor. Tillsammans med barnmorskan kommer ni överens om ett upplägg som passar dig.

Vecka 7-10

Hälsosamtal
Så snart graviditeten är bekräftad får du komma på ett första besök hos oss. På en del av våra mottagningar får du informationen tillsammans med andra. Ibland är hälsosamtalet individuellt. Ta gärna med din partner. Om du är ensamstående är förstås en förälder, något syskon eller kompis välkommen. Det gäller alla möten och träffar under din tid hos oss.

Tolk
Alla våra mottagningar erbjuder tolk på ditt språk. Även under föräldrautbildningen finns möjlighet till egen tolk. När vi har möjlighet till det anordnar vi även föräldraträffar på olika språk.

Inskrivning
Här träffar du den barnmorska som kommer att ansvara för dig under graviditeten. Du har alltid möjlighet att byta barnmorska. Under det första mötet får du berätta om dig själv och dina önskemål eller om det är något du oroar dig för. Vi tar blodvärde och blodsocker för att se att allt är som det ska med dig och fostret. Vi tar också infektionsprover och prov för att se om du är immun mot röda hund.

Du och barnmorskan pratar om vad som är bra att tänka på för att du, din partner och fostret ska må bra under graviditeten.

Fosterdiagnostik
Du får också frågan om ni vill veta något om fosterdiagnostik. Barnmorskan kan svara på alla frågor och du och din partner kan fundera i lugn och ro hemma om ni vill göra några undersökningar eller prover.

Vecka 16

Enskilt besök för den gravida
Du och barnmorskan pratar om hur du som gravid mår psykiskt, vad du har för tankar inför förlossning, amning och föräldraskap. Vid behov kan ni också följa upp dina levnadsvanor.

Vecka 17-20

Ultraljud
Nu är det dags för ultraljud om du och din partner vill det. Med hjälp av ultraljudet kan barnmorskan fastställa längden på graviditeten och se om något avviker från det normala. 

I vecka 20 får förstföderskor komma på gruppträff eller ett individuellt besök.

Vecka 25

Fosterljud och hjärtslag
Barnmorskan tar blodvärde och blodsocker, lyssnar på fosterljud, mäter livmodern och kontrollerar vikt och blodtryck. Vecka 29 är det dags för samma kontroll igen och är du förstföderska får du komma på uppföljande kontroller vecka 31 och 33.

Vecka 35

Sammanfattning inför förlossningen
I vecka 35 kollar barnmorskan att alla värden ser bra ut och att allt känns bra inför förlossningen. Förstföderskor får komma tillbaka vecka 37 och 39 för att mäta livmodern, ta blodprov och låta barnmorskan lyssna på fosterljud.

Du kan alltid höra av dig till din barnmorska och boka in extra besök eller ställa frågor på telefon eller via chatten.

Vecka 40-41

Fosterljud, mätning av livmodern och blodtryck
Nu görs en sista kontroll av dina och fostrets värden. Normalt sker förlossningen vecka 38-42.

Återbesök

Efter din förlossning kommer barnmorskan att ringa upp dig. Du och din eventuella partner erbjuds minst två eftervårdsbesök och dina önskemål och behov styr när du vill komma. Under besöken följer vi bland annat upp amning, levnadsvanor, bäckenbottenträning, bedömning av eventuell bristning och bäckenbotten, preventivmedel, sex och samlevnad samt mäter blodtryck och vid behov blodvärdet. Du kan få väga dig och få råd om mat och motion efter förlossningen.

Återbesöket är också ett tillfälle att i lugn och ro prata igenom hur ni upplevt förlossningen och få möjlighet att ställa frågor.

En del mottagningar erbjuder gruppbesök för dig och din eventuella partner för allmän information och erfarenhetsutbyte.

Graviditetsregistret

Med hjälp av graviditetsregistret jobbar vi för att öka kvaliteten i mödravården och att gör det möjligt att ge lika bra vård i hela landet. Du får mer information under ditt inskrivningssamtal.

Sammanhållen vårdkedja

Inom Region Stockholm samarbetar vi med bland annat vuxenpsykiatri, BUP, sjukgymnaster, kuratorer, dietister, vårdcentraler och BVC. Samarbetet gör att vi kan lotsa dig vidare till rätt specialistvård, om och när du behöver det. I början av din graviditet får du frågan om samtycke.