Abort

Att göra abort innebär att man avbryter en graviditet. Beslutet kan vara svårt och många tycker det är skönt att prata med någon. Både inför beslutet och efter en genomförd abort.

Om du överväger att göra en abort kan du höra av dig till barnmorskemottagningen. Barnmorskan kan ge råd och stöd inför ditt beslut och hjälpa dig vidare till en abortmottagning. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner. Även partnern har rätt att ensam få samtalsstöd. Rådgivningen är kostnadsfri.

Alla kvinnor har rätt till abort

Enligt abortlagen har alla kvinnor i Sverige rätt till abort. Det gäller även om man inte har svenskt medborgarskap. Man behöver inte tala om varför man vill göra abort och man ska inte bli ifrågasatt i sitt beslut. Den som inte har svenska som sitt modersmål har rätt till tolk under aborten. Kvinnan har rätt att själv besluta om abort till och med graviditetsvecka 18.

Abort får endast utföras av läkare och görs vid abortmottagningar på sjukhusens kvinnokliniker och vid vissa större gynekologiska mottagningar. Du kan vända dig direkt till en abortmottagning eller till barnmorskemottagningen där du får hjälp att ta kontakt.

Hur gör man abort?

Det finns olika sätt att göra abort. Abort med hjälp av läkemedel innebär att man tar en tablett som förbereder livmodern. Efter ett till två dygn tar man ytterligare ett läkemedel, antingen som tablett eller slidpiller. Läkemedlet startar sammandragningar i livmodern och efter några timmar stöts fostret ut.

Vid abort med hjälp av operation, så kallad kirurgisk abort, för läkaren in ett instrument som är kopplat till en sug. Oftast är man sövd under operationen, men ibland får man lokalbedövning. Aborten tar ungefär 20 minuter.

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort. Risken för besvär ökar ju längre graviditeten har gått.

På abortmottagningen gör läkaren eller barnmorskan en bedömning av hur långt graviditeten gått och informerar om de olika metoderna och vilken som passar bäst.

Efter aborten

Efter en abort har man rätt till samtalsstöd på sjukhuskliniken. Du kan också boka in ett samtal hos barnmorskan för att prata om din upplevelse och ställa frågor. Din partner är också välkommen. Ni träffas så många gånger du behöver.