Vård i rätt tid

Vi har som mål att du ska få vård i rätt tid, men om du av någon anledning skulle få vänta för länge så gäller det här.

30-minutersregeln

Har du bokat en tid för besök och får vänta mer än 30 minuter har du rätt att få tillbaka den avgift du betalade i kassan när du kom. Du måste dock begära pengarna tillbaka innan du lämnar mottagningen. Då får du också behålla stämpeln i högkostnadskortet. 

30-minutersregeln gäller inte vid besök på jour- eller akutmottagningar. Inte heller om du besöker en avgiftsfri mottagning.

Vårdgarantin

Blir du remitterad till oss från en annan vårdgivare ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på att få komma på ditt första besök.

När beslut har tagits om behandling ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på att behandlingen ska börja. Undantaget är om det finns medicinska skäl till väntetiden, till exempel om du behöver tillfriskna från en allvarlig sjukdom innan behandlingen kan påbörjas.

Klocka

Vad är vårdgaranti?

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Garantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen.

Får du vänta för länge kan du utnyttja din rätt till vårdgaranti. Du kontaktar då Vårdgarantikansliet på telefon 08-123 134 00.