Teckenspråk

Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk.

I Sverige använder döva svenskt teckenspråk, liksom döva i andra länder använder sina nationella teckenspråk. Svenska språket är dövas andra språk, och det används i första hand för att skriva och läsa.

På följande sidor finner du information på Teckenspråk: