Val av önskad förlossningsklinik

Efter första besöket hos barnmorskan får du som är gravid ett SMS från Alltid öppet om att välja vilken förlossningsklinik du önskar föda på.

I appen kan du rangordna dina önskemål och du kan ändra dina val fram till graviditetsvecka 21+6. I graviditetsvecka 22+0 kan du se i appen vilken förlossningsklinik du har tilldelats utifrån ditt önskemål. Det skickas även ut ett SMS från Alltid öppet efter att valet fastställts. Kontakta din barnmorskemottagning om du har frågor kring detta.

Om du inte aktivt registrerar ett önskemål kommer du tilldelas en av regionens förlossningskliniker.

När förlossningen startar ska du ringa till den förlossningsklinik du har tilldelats. Om det är många som föder samtidigt på din förlossningsklinik kan de, för din säkerhet, välja att ordna plats på en annan klinik i länet. Du får då besked om vart du ska åka.

För dig som saknar bankID, svenskt personnummer eller har andra behov, som till exempel vissa kroniska sjukdomar gäller andra rutiner. Om du tillhör någon av dessa grupper kommer din barnmorska informera dig om hur du ska göra ditt val av önskad förlossningsklinik.

Läs mer på 1177.se

Ladda ner appen Alltid öppet

Så här laddar du ner appen Alltid öppet.

Om du har en Iphone eller Ipad kan du gå in i Appstore och söka på Alltid öppet. Du kan också ladda ner appen från AppStore via: itunes.apple.com

Om du har en Android telefon eller surfplatta kan du öppna Play Butik i din telefon eller läsplatta och söka på Alltid öppet. Du kan också ladda ner appen från GooglePlay via: play.google.com