I början av graviditeten

Under de första besöken får du veta hur kroppen fungerar under graviditeten. Du får också information om alkohol, rökning, droger och läkemedel.

Barnmorskan för journal och du erbjuds ta prover för att se att allt är bra med dig och fostret. Ni diskuterar om du vill ha stöd med något särskilt och du erbjuds även information om fosterdiagnostik.

Under en vanlig graviditet brukar det bli ungefär tio till tolv besök hos barnmorskan.

Alla besök är gratis och vi erbjuder alltid tolk.