Turvallinen ja luotettava hoito

Täältä saat tietoa oikeuksistasi ja siitä, miten me toimimme turvallisen ja luotettavan hoidon takaamiseksi.

Sinun potilaana pitää pystyä tuntemaan olosi turvalliseksi luonamme. Tärkeä osa tästä on, että tiedät oikeutesi sekä potilaana että läheisenä.

Olemme keränneet näille sivuille tietoja potilaskertomuksen kirjoittamisesta ja siitä, miten salassapito toimii, mutta myös siitä, miten olet osallinen saamaasi hoitoon ja miten voit jättää mielipiteitä ja valituksia.

Kerromme myös potilasturvallisuustyöstämme ja miten laaturekisteri auttaa meitä kehittämään hoitoa.

Voit myös lukea tärkeimmistä hoitoa ohjaavista laeista ja hoitotakuun merkityksestä.