Akademiskt primärvårdscentrum söker erfarna läkare till fortbildning

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra 230 medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Vi arbetar i moderna lokaler på Torsplan. Läs mer om APC här.

Beskrivning

I våra uppdrag kring fortbildning och utveckling inom olika kunskapsområden erbjuder vi fortbildningar i form av kurser och verksamhetsbesök i primärvården inom olika prioriterade kunskapsområden. Vi stöttar verksamheter i kvalitetsarbeten, i att arbeta för jämlik och evidensbaserad vård genom kunskapsstyrningen samt att omvärldsbevaka området. Arbetet utgörs till stor del av utbildningstillfällen där olika professioner inom primärvården deltar. Samarbete finns med informationsapotekare, informationsapotekare och övriga fortbildningsuppdrag. Vi strävar efter att i högre grad även utveckla högskolepoänggivande uppdragsutbildningar i samverkan med Karolinska Institutet för primärvårdens professioner.

Vi söker nu fler läkare till våra uppdrag. Du ska ha stor klinisk erfarenhet inom aktuellt område, gärna vetenskaplig kompetens samt erfarenhet av att föreläsa. Du behöver vara en ansvarsfull, flexibel, driven och kreativ person som är van att arbeta självständigt. I arbetet krävs det även att du har en social kompetens och ödmjuk inställning.

Kvalifikationer för samtliga tre uppdrag

 • ST-läkare i allmänmedicin eller specialist i allmänmedicin
 • Klinisk erfarenhet av området
 • God datorvana och goda kunskaper inom Office-paketet (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 
 • Vetenskaplig kompetens som forskarstudier, disputation samt magisterexamen är meriterande
 • Erfarenhet av arbete med kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning är meriterande
 • Pedagogisk erfarenhet och/eller utbildning är meriterande

1. Uppdrag lung- och allergisjukdomar i primärvården

Specifika kvalifikationer:

 • Genomgått Spirometrikörkortskurs
 • Erfarenhet av att arbeta på astma-KOL-mottagning inom primärvård
 • Kunskap om aktuella riktlinjer, rekommendationer, indikatorer och vårdförlopp

2.  Uppdrag ökad kunskap om diabetes och kardiovaskulär prevention i primärvården

Specifika kvalifikationer diabetes:

 • Vana vid att arbeta med kvalitetsuppföljning, rapportera och följa upp arbete i NDR
 • Kunskap om aktuella riktlinjer, rekommendationer, indikatorer och vårdförlopp

Specifika kvalifikationer kardiovaskulär prevention:

 • Klinisk erfarenhet av att arbeta med detektion, utredning och behandling inklusive levnadsvanor kring sjukdomar som hypertoni, hjärtsvikt, fetma, diabetes, svårläkta sår och riskfaktorer som höga blodfetter, stillasittande, rökning eller riskbruk alkohol inom primärvård
 • Vana vid att arbeta med kvalitetsuppföljning, rapportera, följa upp och förbättra.
 • Kunskap om aktuella riktlinjer och nya vårdförlopp hjärtsvikt, kritisk ischemi, hypertoni mm.

3. Uppdrag utveckling av uppdragsutbildning levnadsvanor:

 • Erfarenhet av att arbeta strukturerat och personcentrerat med patienter kring levnadsvanor vid olika sjukdomar och riskfaktorer
 • Kompetens och erfarenhet av motiverande samtalsmetod (MI el dyl), tobaksslutarstöd (ToR t ex), alkoholslutarstöd (t ex 15-metoden, PLUS), stillasittande (FAR t ex) inom primärvård
 • Vana vid att arbeta med kvalitetsuppföljning, indikatorer, att rapportera och följa upp.

Samt för uppdragsutbildning tobaksprevention:

 • Erfarenhet av kliniskt arbete med nikotin- och tobaksbruk och i att stötta patienter till förbättrade levnadsvanor och att bli tobaksfria i primärvården
 • Minst 7,5 Hp tobaksavvänjning
 • Kunskap om aktuella riktlinjer, behandlingsrekommendationer och vårdförlopp

Ansökningarna kommer beredas fortlöpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm